Periodontoloji 2019-02-13T11:30:57+00:00

Periodontoloji

Periodontoloji, diş ve implantı destekleyen çevre dokuların sağlığı, hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen ana bilim dalıdır.
Periodontal hastalıklar toplumda yaygın olarak rastlanan hastalıklardandır. Periodontal hastalıkların ilk belirtileri:

⦁ Diş etinde kızarıklık
⦁ Diş etinde şiş ve parlak yüzeyler
⦁ Diş etinde kanama ve ağız kokusu
⦁ Diş etlerinde kaşınma
⦁ Dişlerde hassasiyettir.

Periodontal tedavinin amacı umutsuz gibi görünen dişleri ağızda tutmaktır. Hastalığın tipi ve şiddetine göre uygulanan tedavi yöntemleri değişmektedir. Bu tedaviler; öncelikli olarak oral hijyen eğitimi, diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirme, rekonstrüktif, rejeneratif tedaviler ve mukogingival cerrahi girişimler olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca yüksek gülme hattı olan bireylerin diş eti estetiğini sağlamak amacıyla yapılan kuron boyu uzatma işlemleri de periodontal tedavi kapsamındadır. Hastalığın tipi ve şiddeti; hastanın alışkanlıkları, hekimi ile yapacağı işbirliği ve oral hijyenine verdiği önem tedavi planlaması ve başarısını direkt olarak etkiler.

Gingivitis
Periodontal enfeksiyonun sadece dişetiyle sınırlandığı diş eti iltihabıdır. Mevcut iltihap çevre dokular ve dişi saran destek kemiği henüz etkilememiştir.

Periodontitis
Diş ve dişi destekleyen çevre dokuların (diş eti, periodontal ligament, sement, alveol kemiği) yıkımıyla karakterize iltihapsal bir hastalıktır. Diş eti iltihabı alveol kemiğine (çene kemiği) kadar ilerlemiştir. Kemik yıkımı hızlı (agresif periodontitis) veya yavaş (kronik periodontitis) olarak seyreder. Tedavi edilmediği takdirde dişlere destek olan kemiğin erimesi ile sonuçlanabilen ve diş kaybına neden olabilen önemli bir diş eti hastalığıdır. Periodontal hastalıkların temel nedeni mikrobiyal dental plaktır ve mekanik olarak tedavi edilebilir. Ancak hastalığın oluşmasında genetik, sistemik ve çevresel faktörlerin de etkili olabileceği unutulmamalıdır.

Çoğu zaman hastanın ağrı gibi bir şikayeti olmadığından hastalık belirti vermeden ilerleyebilir. Hasta hekime çoğunlukla diş etlerinde çekilme şikayeti ile gelir; ancak bu evreden sonra sağlam, çürüksüz dişlerdeki destek dokuların kayıplarından dolayı dişte sallanma olduğundan vaka diş çekimine kadar gidebilmektedir.

Diş Hekimi Kontrolü
Ülkemizde diş eti sağlığı bilinci halen tam anlamıyla oturtulamadığından birçok birey dişlerini periodontitise bağlı sallanma ile kaybetmektedir. Her bireyin yılda en az bir kez veya periodontoloji uzmanının belirlediği periyodlarda diş eti muayenesinden geçmesi dişlerin uzun dönem sağlığı açısından oldukça önem taşımaktadır.

Unutulmamalıdır ki periodontal olarak sağlıklı olmayan dişlere hiçbir restoratif tedavi uygulanamaz.

Sağlıklı Diş Etleri

Periodontal hastalık gelişim evreleri
Periodontal Hastalıklar ve Sistemik Sağlık
Diş eti sağlığı ile sistemik sağlık arasındaki ilişki pek çok çalışma ile ortaya konmuştur. Diş eti sağlığını etkileyebilen hastalıkların başlıcaları şu şekilde sıralanmaktadır:

⦁ Kardiyovasküler hastalıklar
⦁ Diabet
⦁ Kan hastalıkları
⦁ Immun sistem bozuklukları veya organ nakli
⦁ Stres
⦁ Sigara

Diş Eti Sağlığı ve Gebelik
Gebelik döneminde diş eti sağlığı bir kat daha artmaktadır. Bu dönemde östrojen ve progesteron hormonlarının artış göstermesi sebebiyle anne adayında var olan bir diş eti hastalığı daha şiddetli geçebilmekte ve diş kayıpları ile sonuçlanabilmektedir.
Daha da önemlisi gebelik dönemindeki diş eti hastalıkları ile düşük kilolu bebek doğumları ve hatta düşük riski arasındaki ilişki pek çok çalışmada belirtilmiştir.

⦁ Dasanayake AP. Poor periodontal health and pregnant woman as a risk factor of low birth weight. Ann Periodontol 3:202, 1998.
⦁ Jeffcoat MJ, Hauth JC, Guers N, et al: Periodontal disease and preterm birth: results of a pilot intervention study, J Periodontol 74:1214,2003.

Samsun Periodontoloji uygulamaları, fiyatları ve nasıl yapıldığına dair detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçiniz.